Muối Ớt Tôm Tây Ninh


1. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 50g (Túi Zpiper).

2. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 100g (Túi Zipper).

3. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 105g (Hủ Thủy Tinh).

4. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 180g (Hủ Thủy Tinh).

Bình luận
hotline Hotline :
0919160780