Tất cả sản phẩm

Muối Ớt Tôm Tây Ninh

1. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 50g (Túi Zpiper).

2. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 100g (Túi Zipper).

3. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 105g (Hủ Thủy Tinh).

4. Muối Ớt Tôm Tây Ninh 180g (Hủ Thủy Tinh).

Muối Tiêu Chanh Phú Quốc

1. Muối Tiêu Chanh Phú Quốc 50g (Túi Zipper).

2. Muối Tiêu Chanh Phú Quốc 105g (Hủ Thủy Tinh).

3. Muối Tiêu Chanh Phú Quốc 170g (Hủ Thủy Tinh).

4. Muối Tiêu Chanh Phú Quốc 255g (Hủ Thủy Tinh).

Tiêu Xay Phú Quốc

1. Tiêu Xay Phú Quốc 50g (Túi Zipper).

2. Tiêu Xay Phú Quốc 105g (Hủ Thủy Tinh).

3. Tiêu Xay Phú Quốc 170g (Hủ Thủy Tinh).

 

 

Tiêu Hạt Phú Quốc

1. Tiêu Hạt Phú Quốc 85g (Hủ Thủy Tinh).

2. Tiêu Hạt Phú Quốc 105g (Hủ Thủy Tinh).

3. Tiêu Hạt Phú Quốc 125g (Hủ Thủy Tinh).

4. Tiêu Hạt Phú Quốc 250g (Túi Zipper).

5. Tiêu Hạt Phú Quốc 500g (Túi Zipper).

 

Gạo Mọi Nhà

1. Gạo Mọi Nhà 1kg (Hút Chân Không).

2. Gạo Mọi Nhà 2kg (Hút Chân Không).

3. Gạo Mọi Nhà 5kg (Hút Chân Không).

4. Gạo Mọi Nhà 10kg (Hút Chân Không).

Gạo Sạch Mọi Nhà

1. Gạo Sạch Mọi Nhà 1kg (Hút Chân Không).

2. Gạo Sạch Mọi Nhà 2kg (Hút Chân Không).

 

hotline Hotline :
0919160780